• Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
  • 210 6383968, 6989866454
  • gg@garas-headandneck.gr

Δημοσιεύσεις

Άνω των 70 διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις στο MEDLINE/PUBMED με >2.500 αναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία:


•"Delivering a net zero NHS: Where does Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery stand?" Spinos D, Doshi J, Garas G J Laryngol Otol. 2023 Oct 5:1-28. Online ahead of print.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37795753/  
•“Effect of the COVID-19 pandemic on surgery for indeterminate thyroid nodules (THYCOVID): a retrospective, international, multicentre, cross-sectional study” Medas F, Dobrinja C, Al-Suhaimi EA, et al. THYCOVID Collaboration Group. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023 Jun;11(6):402-413. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213858723000943 
•    “Reducing the environmental impact of surgery on a global scale: systematic review and co-prioritization with healthcare workers in 132 countries” National Institute for Health and Care Research Global Health Research Unit on Global Surgery Br J Surg. Jun 12;110(7):804-817.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37079880/   
•    “Synchronous mucoepidermoid carcinoma and papillary microcarcinomas of the thyroid gland” Gupta KK, Garas G, Wilkes J, De M BMJ Case Rep. 2022 Nov 22;15(11):e252117.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36414338/  
•    “Evaluating the role of the self-assembling topical haemostat PuraBond in Transοral Robotic Surgery (TORS) for oropharyngeal cancer: A case series” Gupta KK, Garas G, Idle M, Germain S, De M Ann Med Surg (Lond). 2022 Aug 1;80:104302.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36045860/  
•    “ASO Visual Abstract: Novel Strategies for Managing Retropharyngeal Lymph Node Metastases in Head and Neck and Thyroid Cancer with TransOral Robotic Surgery (TORS)” Garas G, Roland NJ, Lancaster J, Zammit M, Manon VA, Davies K, Jones TM, De M, Holsinger FC, Prestwich RJD, Fleming JC Ann Surg Oncol. 2022 Nov;29(12):7893-7894. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35941346/  
•    “ASO Author Reflections: Novel Treatment De-escalation Strategies for Retropharyngeal Metastatic Disease in Head and Neck and Thyroid Cancer with Transoral Robotic Surgery (TORS)” Garas G Ann Surg Oncol. 2022 Nov;29(12):7891-7892. 
https://link.springer.com/article/10.1245/s10434-022-12297-3  
•    “Novel Strategies for Managing Retropharyngeal Lymph Node Metastases in Head and Neck and Thyroid Cancer with Transoral Robotic Surgery (TORS)” Garas G, Roland NJ, Lancaster J, Zammit M, Manon VA, Davies K, Jones TM, De M, Holsinger FC, Prestwich RJ, Fleming JC Ann Surg Oncol. 2022 Nov;29(12):7881-7890. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35842533/  
•    “Which Electronic Health Record System Should We Use? A Systematic Review” Al Ani M, Garas G, Hollingshead J, Cheetham D, Athanasiou T, Patel V Med Princ Pract. 2022;31(4):342-351.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35584616/  
•    “SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study” COVIDSurg Collaborative; GlobalSurg Collaborative Anaesthesia. 2022 Jan;77(1):28-39. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34428858/  
•    “Effects of pre-operative isolation on postoperative pulmonary complications after elective surgery: an international prospective study”COVID Surg Collaborative; GlobalSurg Collaborative Anaesthesia. 2021 Nov;76(11):1454-1464. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34371522/  
•    “SARS-CoV-2 vaccination modelling for safe surgery to save lives: data from an international prospective cohort study” COVIDSurg Collaborative; GlobalSurg Collaborative Br J Surg. 2021 Sep 27;108(9):1056-1063. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33761533/  
•    “Stapler closure versus manual closure in total laryngectomy for laryngeal cancer: A systematic review and meta-analysis” Garas G, Darzi A, Athanasiou T, Lancaster J Clin Otolaryngol. 2021 Jul;46(4):918.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33730426/  
•    “Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study” COVIDSurg Collaborative; GlobalSurg Collaborative Anaesthesia. 2021 Jun;76(6):748-758.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33690889/  
•    “A call for governments to pause Twitter censorship: using Twitter as social-spatial sensors of COVID-19/SARS-CoV-2 research diffusion” Patel VM, Haunschild R, Bornmann L, Garas G Scientometrics. 2021;126(4):3193-3207.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33678927/  
•    “A rare cause of diplopia: Solitary extramedullary plasmacytoma of the skull base” Bonduelle Q, Garas G, Ramakrishnan Y Ann R Coll Surg Engl. 2021 Jan;103(1):e38-e41. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32985218/  
•    “Post-treatment head and neck cancer care: National audit and analysis of current practice in the United Kingdom” Ellis M, Garas G, Hardman J, Khan M, Mehanna H, Smith ME, Tikka T, Ubayasiri K, Williams R, INTEGRATE (UK ENT Trainee Research Network) Clin Otolaryngol. 2021 Jan;46(1):284-294.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32734679/  
•    “Comment on “Tracheotomy in ventilated patients with COVID-19” Garas G, Mallick AS, O’Donoghue G Ann Surg. 2021 Dec 1;274(6):e777-e778. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32541212/  
•    “Recognizing and mitigating the threat posed by COVID-19 to Otolaryngologists: A UK perspective” Kumar N, Garas G, Swift AC, O’Donoghue GM Laryngoscope. 2020 Oct;130(10):E524.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32484943/  
•    “Tracheotomy in COVID-19 patients: Optimizing patient selection and identifying prognostic indicators” Stubington TJ, Mallick AS, Garas G, Stubington E, Reddy C, Mansuri MS Head Neck. 2020 Jul;42(7):1386-1391.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32441351/  
•    “The role of allied healthcare professionals in head and neck cancer surveillance: A systematic review” Rocke J, McLaren O, Hardman J, Garas G, Smith ME, Ishii H, Constable J, Tikka T, Wie Liu Z, Williams R; Integrate (UK ENT Trainee Research Network) Clin Otolaryngol. 2020 Jan;45(1):83-98.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31670912/  
•    “Comment on: Relationship between surgeons and industry” Garas G, Darzi A, Athanasiou T Br J Surg. 2019 Oct;106(11):1560.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31577054/  
•    “Evaluating the implications of Brexit for research collaboration and policy: a network analysis and simulation study” Garas G, Cingolani I, Patel VM, Panzarasa P, Darzi A, Athanasiou T BMJ Open. 2019 Sep 10;9(9):e025025.
https://bmjopen.bmj.com/content/9/9/e025025.long 
•    “Presbylaryngis: a state-of-the-art review” Mallick AS, Garas G, McGlashan J Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Jun;27(3):168-177.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30920986/  
•    “Beyond IDEAL: the importance of surgical innovation metrics.” Garas G, Cingolani I, Panzarasa P, Darzi A, Athanasiou T Lancet. 2019 Jan 26;393(10169):315.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30696564/  
•    “Surgical Innovation in the Era of Global Surgery: A Network Analysis” Garas G, Cingolani I, Patel V, Panzarasa P, Alderson D, Darzi A, Athanasiou T Ann Surg. 2020 May;271(5):868-874.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30601251/  
•    “ASO Author Reflections: Induced Bias Due to Crossover Within Randomized Controlled Trials in Surgical Oncology” Garas G Ann Surg Oncol. 2018 Dec;25(13):3889-3890.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30238245/  
•    “Robotics in cardiac surgery” Sepehripour AH, Garas G, Athanasiou T, Casula R Ann R Coll Surg Engl. 2018 Sep;100(Suppl 7):22-33.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30179050/  
•    “Robotics in otorhinolaryngology – head and neck surgery” Garas G, Tolley N Ann R Coll Surg Engl. 2018 Sep;100(Suppl 7):34-41.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30179045/  
•    “Transoral Robotic Surgery for Obstructive Sleep Apnoea-Hypopnoea Syndrome” Vauterin T, Garas G, Arora A ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2018 Jun 22:1-14.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29936512/  
•    “Robotic Head and Neck Surgery: History, Technical Evolution and The Future” Garas G, Arora A ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2018 Jun 20:1-8.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29925061/  
•    “Robotic Thyroid Surgery: Current Perspectives and Future Considerations.” Aidan P, Arora A, Lorincz B, Tolley N, Garas G ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2018 May 22:1-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29788019/  
•    “Robotic Parathyroid Surgery: Current Perspectives and Future Considerations” Arora A, Garas G, Tolley N ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2018 May 22:1-9.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29788003/  
•    “Induced Bias Due to Crossover Within Randomized Controlled Trials in Surgical Oncology: A Metaregression Analysis of Minimally Invasive versus Open Surgery for the Treatment of Gastrointestinal Cancer” Garas G, Markar SR, Malietzis G, Ashrafian H, Hanna GB, Zacharakis E, Jiao LR, Argiris A, Darzi A, Athanasiou T Ann Surg Oncol. 2018 Jan;25(1):221-230.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29110271/  
•    “Network analysis of surgical innovation: Measuring value and the virality of diffusion in robotic surgery” Garas G, Cingolani I, Panzarasa P, Darzi A, Athanasiou T PLoS One. 2017 Aug 25;12(8):e0183332.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28841648/  
•    “Is transoral robotic surgery a safe and effective multilevel treatment for obstructive sleep apnoea in obese patients following failure of conventional treatment(s)?” Garas G, Kythreotou A, Georgalas C, Arora A, Kotecha B, Holsinger FC, Grant DG, Tolley N Ann Med Surg (Lond). 2017 Jun 9; 19:55-61. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28649379/  
•    “Is endovascular treatment with multilayer flow modulator stent insertion a safe alternative to open surgery for high-risk patients with thoracoabdominal aortic aneurysm?” Pinto C, Garas G, Harling L, Darzi A, Casula R, Athanasiou T Ann Med Surg (Lond). 2017 Jan 31;15:1-8.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28203369/  
•    “Mentoring perception, scientific collaboration and research performance: is there a 'gender gap' in academic medicine? An Academic Health Science Centre perspective” Athanasiou T, Patel V, Garas G, Ashrafian H, Hull L, Sevdalis N, Harding S, Darzi A, Paroutis C Postgrad Med J. 2016 Oct;92(1092):581-6.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27531963/  
•    “How can cardiothoracic and vascular medical devices stay in the market?” Wong KA, Hodgson L, Garas G, Malietzis G, Markar S, Rao C, von Segesser LK, Athanasiou T Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Dec;23(6):940-948.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27521178/  
•    “Mentoring perception and academic performance: an Academic Health Science Centre survey” Athanasiou T, Patel V, Garas G, Ashrafian H, Shetty K, Sevdalis N, Panzarasa P, Darzi A, Paroutis S Postgrad Med J. 2016 Oct;92(1092):597-602.  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26994000/  
•    “Comparing transaxillary robotic thyroidectomy with conventional surgery in a UK population: A case control study” Arora A, Garas G, Sharma S, Muthuswamy K, Budge J, Palazzo F, Darzi A, Tolley N Int J Surg. 2016 Mar;27:110-117. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26808320/  
•    “Outcome of TORS to tongue base and epiglottis in patients with OSA intolerant of conventional treatment” Arora A, Chaidas K, Garas G, Amlani A, Darzi A, Kotecha B, Tolley NS Sleep Breath. 2016 May;20(2):739-47.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26669877/  
•    “The perception of scar cosmesis following thyroid and parathyroid surgery: A prospective cohort study” Arora A, Swords C, Garas G, Chaidas K, Prichard A, Budge J, Davies DC, Tolley N Int J Surg. 2016 Jan;25:38-43.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26602967/  
•    “Radiological considerations and surgical planning in the treatment of giant parathyroid adenomas” Garas G, Poulasouchidou M, Dimoulas, A, Hytiroglou P, Kita M, Zacharakis E Ann R Coll Surg Engl. 2015 May; 97(4):e64-e66(3).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26263956/  
•    “Is robotic parathyroidectomy a feasible and safe alternative to targeted open parathyroidectomy for the treatment of primary hyperparathyroidism?” Garas G, Holsinger FC, Grant DG, Athanasiou T, Arora A, Tolley N Int J Surg. 2015 Mar;15:55-60.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25638734/  
•    “Spontaneous esophageal rupture as the underlying cause of pneumothorax: early recognition is crucial” Garas G, Zarogoulidis P, Efthymiou A, Athanasiou T, Tsakiridis K, Mpaka S, Zacharakis E J Thorac Dis. 2014 Dec;6(12):1655-8. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25589955/  
•    “Long-term prospective evaluation comparing robotic parathyroidectomy with minimally invasive open parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism”
Tolley N, Garas G, Palazzo F, Prichard A, Chaidas K, Cox J, Darzi A, Arora A Head Neck. 2016 Apr;38 Suppl 1:E300-6. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25545792/  
•    “The psychological impact of hearing aids in children with otitis media with effusion” Qureishi A, Garas G, Mallick A, Parker D J Laryngol Otol. 2014 Nov;128(11):972-5.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25274185/  
•    “Laparoscopic ultrasonography versus intra-operative cholangiogram for the detection of common bile duct stones during laparoscopic cholecystectomy: A meta-analysis of diagnostic accuracy” Aziz O, Ashrafian H, Jones C, Harling L, Kumar S, Garas G, Holme T, Darzi A, Zacharakis E, Athanasiou T Int J Surg. 2014 Jul;12(7):712-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24861544/  
•    “Is chronic rhinosinusitis related to allergic rhinitis in adults and children? Applying epidemiological guidelines for causation” Georgalas C, Vlastos I, Picavet V, van Drunen C, Garas G, Prokopakis E Allergy. 2014 Jul;69(7):828-33.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24815699/  
•    “Determination of biometric measures to evaluate patient suitability for transoral robotic surgery” Arora A, Kotecha J, Acharya A, Garas G, Darzi A, Davies DC, Tolley N Head Neck. 2015 Sep;37(9):1254-60. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24800962/  
•    “A two-cycle prospective audit of temporal bone computed tomography scan requests: improving the clinical applicability of radiology reports” Qureishi A, Garas G, Shah J, Birchall J J Laryngol Otol. 2014 Jan;128(1):49-52.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24423889/  
•    “Response to Amaral et al” Garas G, Okabayashi K, Ashrafian H, Darzi A, Athanasiou T Thyroid. 2014 Apr;24(4):779-80. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24359215/  
•    “Is hand-sewn anastomosis superior to stapled anastomosis following oesophagectomy?” Kayani B, Garas G, Arshad M, Athanasiou T, Darzi A, Zacharakis E
Int J Surg. 2014;12(1):7-15. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24239928/  
•    “Extramedullary relapse of multiple myeloma in the thyroid cartilage” Mitchell HK, Garas G, Mazarakis N, McGlashan J BMJ Case Rep. 2013 Aug 30;2013. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23997087/  
•    “An unusual basal skull injury resulting in CSF leak and a novel method to repair” Mazarakis NK, Judd O, Garas G, Sama AM Br J Neurosug. 2013 Dec;27(6):830-2. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23781971/  
•    “Is there a role for intraoperative recurrent laryngeal nerve monitoring during high mediastinal lymph node dissection in three-stage oesophagectomy for oesophageal cancer?” Garas G, Kayani B, Tolley N, Palazzo F, Athanasiou T, Zacharakis E Int J Surg. 2013 May;11(5):370-3. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23557980/  
•    “An evidence-based review of botulinum toxin (Botox) applications in non-cosmetic head and neck conditions” Persaud R, Garas G, Silva S, Stamatoglou C, Chatrath P, Patel K JRSM Short Rep. 2013 Feb;4(2):10. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23476731/  
•    “Which Hemostatic Device in Thyroid Surgery? A network meta-analysis of surgical technologies” Garas G, Okabayashi K, Ashrafian H, Shetty K, Palazzo F, Tolley NS, Darzi A, Athanasiou T, Zacharakis E Thyroid. 2013 Sept;23(9):1138-50.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23470035/  
•    “Can pre-operative computed tomography predict the need for a thoracic approach for removal of retrosternal goitre?” Qureishi A, Garas G, Tolley N, Palazzo F, Athanasiou T, Zacharakis E Int J Surg. 2013 Apr;11(3):203-8. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23352847/  
•    “Is there survival benefit from life-long follow-up after treatment for differentiated thyroid cancer?” Garas G, Jarral O, Tolley N, Palazzo F, Athanasiou T, Zacharakis E Int J Surg. 2013 Feb;11(2):116-21.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23253637/  
•    “Endoscopic laser surgery for early glottic cancer: A contemporary review of decision-making and treatment choices” Koonce S, Garas G, Hinni M, Grant D
J ENT Masterclass. 2012 Nov;5(1):70-74.
https://www.entmasterclass.com/journals/ENT_No5_interactive%202012.pdf   
•    “Evidence-Based Surgery: Barriers, Solutions and the Role of Evidence Synthesis” Garas G, Ibrahim A, Ashrafian H, Ahmed K, Patel V, Okabayashi K, Skapinakis P, Darzi A, Athanasiou A World J Surg. 2012 Aug;36(8):1723-31.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22535211/  
•    “Radiology quiz case 2. Retropharyngeal prevertebral lipoma” Garas G, Madani G, Tolley N Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Apr;138(4):424-5. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22508630/  
•    “The modified Merocel(®) pope ear wick in severe acute otitis externa management” Garas G, Persaud RA Clin Otolaryngol. 2012 Feb;37(1):85-6.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22433153/  
•    “Is there a role for measurement of nasal IgE antibodies in diagnosis of Alternaria-induced rhinitis in children?” Garas G, Jones N Allergol Immunopathol. 2012 Mar-Apr;40(2):69-70.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22266145/  
•    “Robotic-assisted parathyroidectomy: A feasibility study” Tolley N, Arora A, Palazzo F, Garas G, Dhawan R, Cox J, Darzi A Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Jun;11(6):859-66.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21546590/  
•    “Prospective audit on the outpatient management of patients with a peritonsillar abscess: Closing the loop: how we do it” Garas G, Ifeacho S, Cetto R, Arora A, Tolley N Clin Otolaryngol. 2011 Apr;36(2):174-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21518279/  
•    “Extramedullary plasmacytoma of the tongue base” Garas G, Choudhury N, Prasad N, Tatla T JRSM Short Rep. 2010 Dec 6;1(7):60. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21234132/  
•    “Invasive fatal rhino-orbito-cerebral mucormycosis in diabetic ketoacidosis” Garas G, Choudhury N, Farrell R JRSM Short Rep. 2010 Dec 1;1(7):57. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21234129/  
•    “Acute oesophageal necrosis syndrome” Garas G, Wou C, Sawyer J, Amygdalos I, Gould S BMJ Case Rep. 2011 Mar 3;2011. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22715255/  
•    ”Melioidosis and the vacuum-assisted closure device: a rare cause of a discharging neck wound, and a new approach to management” Garas G, Ifeacho S, Millard R, Tolley N J Laryngol Otol. 2010 Sep;124(9):1021-4. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20219147/  
•    “Assessment of obstruction level and selection of patients for obstructive sleep apnoea surgery: an evidence-based approach” Georgalas C, Garas G, Hadjihannas E, Oostra A Journal Laryngol Otol. 2010 Jan;124(1):1-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19664318/  
•    “An atypical presentation of breast cancer metastasis” Garas G, Stacey-Clear A, Whitaker S, Collyer J BMJ Case Rep. 2009 Mar 5;2009. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21686476/


Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και διεθνείς χειρουργικούς άτλαντες:


1.“Video-assisted and Robotic Thyroidectomy” 
Garas G, Timon C, Tolley N
In “Head and Neck Surgery (Springer Surgery Atlas Series)” Editors: Simo R, Pracy P, Fernandes R Springer New York In press
ISBN: 978-3-031-36592-8 
https://link.springer.com/book/9783031365928  2.“Quality of Life in Head & Neck Surgical Oncology and Thyroid Surgery” Garas G, Gupta K, Mallick S
In “Patient Reported Outcomes and Quality of Life in Surgery” Editors: Athanasiou T, Patel V, Darzi A Springer Nature Switzerland AG 2023
ISBN: 978-3-031-27596-8 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-27597-5_10  3.Surgical Technology and Innovation” 
Garas G, Modi H, Barrow E, Darzi A
In “Clinical Surgery” Editors: Chaudry A, Rasheed S, Kinross J 2023 Elsevier London
ISBN: 978-0-7020-7051-8
https://shop.elsevier.com/books/clinical-surgery/chaudry/978-0-7020-7050-1  


4.“Single-Port Transaxillary Robotic Parathyroidectomy”
Garas G, Darzi A, Arora A, Tolley N
In “Atlas of Head and Neck Robotic Surgery” Editors: Gil Z, Amit M, Kupferman ME 2017 Springer New York
ISBN: 978-3-319-49576-7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-49578-1_11  

5.“Robotic Surgery of the Parathyroid Glands”
Garas G, Arora A, Tolley N
In “Robotic Surgery of the Head and Neck” Editors: Grillone GA, Jalisi S 2015 Springer New York 
ISBN: 978-1-4939-1546-0
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-1547-7_13  

6.“Minimally Invasive Endocrine (Thyroid, Parathyroid, Adrenal) Surgery: Evolution of Operative Techniques, Safety, Effectiveness and Outcomes”
Christakis I, Constantinides V, Garas G, Joseph J, Tolley N, Palazzo F In “Minimally Invasive Surgery: Evolution of Operative Techniques, Safety and Effectiveness and Long-Term Clinical Outcomes” 
Editor: Hawthorne FT 2014 Nova Science Publishers, Inc. New York
ISBN: 978-1-62948-838-7 
https://novapublishers.com/shop/minimally-invasive-surgery-evolution-of-operative-techniques-safety-and-effectiveness-and-long-term-clinical-outcomes/

Γεώργιος Ι. Γκαράς
BSc (Hons), MBBS (Dist), PhD,
DIC, FRCS (ORL-HNS), CCT (UK),
FEBORL-HNS (Gold Medal)

Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Χειρουργός Κεφαλής,
Τραχήλου και Θυρεοειδούς

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

210 6383968, 6989866454

gg@garas-headandneck.gr

Σχετικά με τον Γεώργιο Ι. Γκαρά

Βιογραφικό

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Έρευνα

Μέλος Ιατρικών Εταιριών

Πιστοποιήσεις