• Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
 • 210 6383968, 6989866454
 • gg@garas-headandneck.gr

Ανώτερο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα

Οι παθήσεις του φάρυγγα και του οισοφάγου ποικίλουν και συναντώνται με ιδιαίτερη συχνότητα. Μαζί με άλλα όργανα όπως η γλώσσα, ο λάρυγγας και η τραχεία συναποτελούν το ανώτερο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα (upper aerodigestive tract) που είναι υπεύθυνο για θεμελιώδεις λειτουργείες του οργανισμού όπως είναι η κατάποση, ο λόγος, η προστασία του αεραγωγού και η αναπνοή. Κατά συνέπεια, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν οι παθήσεις αυτές στην ποιότητα ζωής είναι συχνά ιδιαίτερα αισθητός ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει απειλή και για την ίδια την ζωή. Ο κ. Γκαράς έχει πολυετή εμπειρία στην διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος έχοντας δει χιλιάδες ασθενείς και πραγματοποιήσει όλο το φάσμα των επεμβάσεων συμπεριλαμβανομένων και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με διαστοματική προσπέλαση και χρήση Laser ή ρομπότ όπου έχει εκτεταμένη εμπειρία. Ως Διευθυντής στο University Hospitals Birmingham έκανε τακτικό εξειδικευμένο ιατρείο διαρινικής οισοφαγοσκόπησης (transnasal oesophagoscopy) όπου βλέπει σύνθετες περιπτώσεις ασθενών που του παραπέμπουν άλλοι συνάδελφοι, μια πρωτοπόρα τεχνική που χρησιμοποιεί για διαγνωστικό αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις θεραπευτικό σκοπό όπως για παράδειγμα για τη διαστολή στένωσης φάρυγγα/οισοφάγου μετά από ακτινοθεραπεία. Έχει προσκληθεί επανειλημμένως να δώσει διαλέξεις επί του θέματος σε συνέδρια ανά τον κόσμο και έχει διοργανώσει και το δικό του course όπου διδάσκει ζωντανά (live hands-on demonstration) την τεχνική σε συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.
Image

Παθήσεις φάρυγγα και οισοφάγου

 • Αμυγδαλίτιδα
 • Φαρυγγικός κόμβος
 • Παλινδρόμηση
 • Χρόνιος βήχας και πονόλαιμος
 • Εκκόλπωμα Zenker
 • Υπερτονία κρικοφαρυγγικού σφιγκτήρος 
 • Στένωση φάρυγγα/οισοφάγου (π.χ. μετά από ακτινοθεραπεία)
 • Ξένο σώμα σε φάρυγγα, οισοφάγο και αεραγωγούς  
 • Καρκίνος ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα, υποφάρυγγα και τραχηλικού οισοφάγου  

Χειρουργικές επεμβάσεις

 • Φαρυγγοσκόπηση (εύκαμπτη και άκαμπτη)
 • Οισοφαγοσκόπηση (άκαμπτη και διαρινική)
 • Αμυγδαλεκτομή (και αδενοειδέκτομη)
 • Ενδοσκοπική διαστολή στένωσης φάρυγγα/οισοφάγου 
 • Ενδοσκοπική έγχυση Botox σε κρικοφαρυγγικό σφικτήρα  
 • Ενδοσκοπική διατομή κοινού τοιχώματος εκκολπώματος Zenker
 • Αυχενική κρικοφαρυγγική μυοτομή και εκτομή εκκολπώματος Zenker
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένου σώματος από φάρυγγα, οισοφάγο και αεραγωγούς 
 • Διαστοματική χειρουργική (με Laser ή ρομπότ) για καρκίνο αμυγδαλών, βάσης γλώσσας και υποφάρυγγα 
 • Ολική φαρυγγο-λαρυγγεκτομή για προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο φάρυγγα και λάρυγγα ή τραχηλικού οισοφάγου (με οισοφαγεκτομή και αποκατάσταση) 

Γεώργιος Ι. Γκαράς
BSc (Hons), MBBS (Dist), PhD,
DIC, FRCS (ORL-HNS), CCT (UK),
FEBORL-HNS (Gold Medal)

Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Χειρουργός Κεφαλής,
Τραχήλου και Θυρεοειδούς

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι

210 6383968, 6989866454

gg@garas-headandneck.gr

Σχετικά με τον Γεώργιο Ι. Γκαρά

Βιογραφικό

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Έρευνα

Μέλος Ιατρικών Εταιριών

Πιστοποιήσεις